2 Przechowanie sprężarki jak

przez Amator78

forum.klimatyzacja.pl

10 Sterowanie JZ TCL 5kW

przez Amator78

11 Manometr do wlutowania

przez Amator78